Neurorazvojna terapija - NRT Bobath

Bobath koncept je namjenjen neurorizičnoj dojenčadi, nedonoščadi i maloj djeci koja imaju poteškoća u neuro motornom razvoju. Indikacije za provođenje terapije mogu biti različite:
 • Razvojne poteškoće
 • Kašnjenje u usvajanju posturalnih reakcija
 • Asimetrija držanja i pokretanja
 • Poremećaj u raspodjeli mišićnog tonusa
 • Oštećenje vida i sluha
 • Poremećaj percepcije
 • Poremećaj balansa i koordinacije

Baby handling

Da bi terapija dala što bolje rezultate posebno educiram roditelje kako postupati sa svojom bebom u svakodnevnim aktivnostima kao što su nošenje, podizanje djeteta, hranjenje i presvlačenje. Na taj način djetetovom mozgu šaljemo informacije o pravilnom držanju i pokretanje, te potičemo pravilan razvoj motorike.

Baby fitness za zdrave bebe

Poticanje pravilnog motoričkog razvoja kroz koncept rane dojenačke gimnastike. Kretanje u prvoj godini života je gimnastika za mozak i iznimno je važna za razvoj djeteta. Motorika djeteta usko je povezana sa kognitivnim sposobnostima i razvojem govora, stoga savjetujem roditelje kako se igrati sa svojom bebom, primjenjeno njihovoj dobi i stupnju razvoja. Time se potiče dijete na kretanje, a kroz to dijete istražuje svoje mogućnosti, orijentira se u prostoru i aktivira svoju „sklopku“ za učenje, te će eksperimentirati sa gravitacijom i nači načina da se kreće lakše i efikasnije. Uz to skuplja informacije o sebi, svome tijelu i okolini koja ga okružuje, te poboljšava motoričku koordinaciju i emocionalnu ravnotežu.

Terapija stopala

Posebnost moje prakse je dvadesetgodišnje iskustvo u rehabilitaciji djece sa urođenim deformacijama stopala koja se najčešće manifestiraju kao:
 • Pes Equinovarus
 • Pes Adductus
 • Pes Calcane Ovalgus
 • Talus Verticalis
 • Ostale nešto rjeđe deformacije

U terapiji se koristim Trodimenzinalnom manualnom terapijom stopala, te specifičnim bandažiranjem. Sama tehnika vježbanja može se koristiti i kod poremećaja pokreta kuka i kod neuroloških poremećaja kao sekundarna terapija uz osvnovnu neurorazvojnu terapiju.

Kinesiotaping

U radu s djecom koristi se kao dodatak osnovnoj terapiji i produžetak terapijskog djelovanja. Terapeutska metoda koja koristi jedinstveno kreiranu elastičnu traku. Postavljanje kinesiotapinga djeluje na normalizaciju tonusa, smanjenje boli i poboljšanje elastičnosti.
 • Unapređuje funkciju različitih tkiva i fizioloških sustava
 • Može se primjenjivati i nositi kroz dulje periode uz kontinuirani
  boljitak

Individualna medicinska gimnastika

Individualna medicinska gimnastika ima široko područje primjene i namjenjena je specifičnim potrebama djeteta.
 • Fizioterapija nakon trauma lokomotronog sustava i dugotrajne imobilizacije
 • Fizioterapija nakon upalnih stanja lokomotornog sustava
 • Fizioterapija skolioza, lošeg držanja i deformacija prsnog koša
 • Fizioterapija ostalih deformiteta i razvojnih anomalija, te bolesti lokomotornog sustava
 • Fizioterapija kose zdjelice i tortikolisa

 

Vojta terapija

Terapija koja se temelji na refleksnoj lokomociji; refleksno okretanje i refleksno puzanje. U točno određenim položajima na boku, leđima i trbuhu, pritiscima na točno određena mjesta, zone podraživanja, izaziva se aktivacija mišića u cijelom tijelu uvijek istim ponavljajućim slijedom i to na način na koji se koristi u normalnom motoričkom razvoju. Provodi se kod neuroloških oštećenja i pormećaja, te u ortopediji, primjerice kod skolioze.